Főoldal Mi történik szeméthegyeinkkel? Magyarországon, csaknem minden második település határában éktelenkedik egy-egy felhagyott, műszaki védelemmel el nem látott szilárdhulladék-lerakó. ---> Tovább... Mit is jelent a rekultiváció? Szükséges tisztázni a rekultiváció jelentését, hiszen viszonylag új fogalom. Az alapvetően emberi tevékenység által roncsolódott terület tájképbe történő visszaillesztését jelenti. ---> Tovább... A program részletes ismertetése A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009-ben pályázott a rekultivációs munkák előkészítésére, tervezésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program 7.2.3.0.-2007-0012 projektje keretében. ---> Tovább... Tudnivalók a projektgazdáról A projektgazda a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mely kötelezettséget vállalt a rekultivációs program kivitelezéséért, szem előtt tartva a legalapvetőbb környezetvédelmi célokat. ---> Tovább... A projektben résztvevő települések A települések listája: ---> Tovább... Az előkészítő szakaszban végzett tanulmányok A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a program előkészítő szakaszában felmérést készíttetett, mely azt szándékozott mérni, hogy a lakosság miként viszonyul hulladékgazdálkodási törekvéseihez, illetve a szemléletformáló információk mely csatornákon jutnak el leghatékonyabban hozzájuk. --->Tovább... Hírlevelek Hírlevelek a rekultivációs projekt kapcsán

Tudnivalók a projektgazdáról

A projektgazda a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mely kötelezettséget vállalt a rekultivációs program kivitelezéséért, szem előtt tartva a legalapvetőbb környezetvédelmi célokat. A társulás 2005 januárjában alakult, akkor még 144 önkormányzat tagságával, ám ez a szám mára – a területi hatékonyság megteremtése miatt – 118 önkormányzatra módosult. A tagok önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény szerint jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre közigazgatási területükön, regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtésére és az európai uniós követelményrendszer megvalósításának elősegítése céljából.

A Társulási Megállapodás szerint a társulás feladata, alaptevékenysége:

A Társulást alkotó önkormányzatok saját közigazgatási területükön belül településeik szilárdhulladék kezelésének megoldására kötöttek szerződést, amely feladat végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. Mindezen feladatokat olyan magas műszaki-technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják működtetni, amely a XXI. Század infrastrukturális rendszerében is biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára. A térségben a tagok kiemelt szerepet szánnak a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű bevezetésének, a hulladék maximális mértékű újrahasznosításának (zöld, fém, műanyag, szerves, stb.), a régi felhagyott szilárd hulladéklerakók rekultivációjának valamint a lakosság körében megfelelő PR és tájékoztatás biztosításának.

Hírlevél