Főoldal Mi történik szeméthegyeinkkel? Magyarországon, csaknem minden második település határában éktelenkedik egy-egy felhagyott, műszaki védelemmel el nem látott szilárdhulladék-lerakó. ---> Tovább... Mit is jelent a rekultiváció? Szükséges tisztázni a rekultiváció jelentését, hiszen viszonylag új fogalom. Az alapvetően emberi tevékenység által roncsolódott terület tájképbe történő visszaillesztését jelenti. ---> Tovább... A program részletes ismertetése A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009-ben pályázott a rekultivációs munkák előkészítésére, tervezésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program 7.2.3.0.-2007-0012 projektje keretében. ---> Tovább... Tudnivalók a projektgazdáról A projektgazda a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mely kötelezettséget vállalt a rekultivációs program kivitelezéséért, szem előtt tartva a legalapvetőbb környezetvédelmi célokat. ---> Tovább... A projektben résztvevő települések A települések listája: ---> Tovább... Az előkészítő szakaszban végzett tanulmányok A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a program előkészítő szakaszában felmérést készíttetett, mely azt szándékozott mérni, hogy a lakosság miként viszonyul hulladékgazdálkodási törekvéseihez, illetve a szemléletformáló információk mely csatornákon jutnak el leghatékonyabban hozzájuk. --->Tovább... Hírlevelek Hírlevelek a rekultivációs projekt kapcsán

Mit is jelent a rekultiváció?

Szükséges tisztázni a rekultiváció jelentését, hiszen viszonylag új fogalom. Az alapvetően emberi tevékenység által roncsolódott terület tájképbe történő visszaillesztését jelenti. Hulladéklerakók esetében azonban akár a mezőgazdasági, akár az erdőgazdasági hasznosítás nem, vagy csak korlátozott mértékben valósítható meg, beépítésük pedig nagy nehézségekbe ütközik. Legfontosabb feladat tehát a tájseb eltüntetése és a hulladéklerakóból történő szennyezőanyag-kibocsátás megszüntetése, illetve minimalizálása. Rekultivációs munkálatok során a felhagyott szilárdhulladék-lerakók tartalmát korszerű technológiával „becsomagolják” azért, hogy az esővíz ne mossa ki a ki a szennyező anyagokat. A hulladékot záró, szigetelő réteggel fedik le, földdel letakarják, majd füvesítik, tehát helyreállítják a környezet eredeti állapotát, s természetesen megoldják a csapadékvíz biztonságos elvezetését is. Az így helyreállított területet folyamatosan, évtizedeken keresztül figyelik – monitoringozzák – azért, hogy tudják, nem sérült-e meg a „csomagolás”, nem történik-e szivárgás valahol. Előzőek alapján – jelen projekt esetében – rekultiváción a települési szilárdhulladék-lerakók felszíni és felszín alatti környezetszennyező hatásának, azaz a környezeti elemek terhelésének csökkentését, további terhelésük megakadályozását értjük, a tájjelleg esztétikai szempontjainak, a tájba illesztés feltételeinek együttes figyelembevételével.

Hírlevél