Főoldal Mi történik szeméthegyeinkkel? Magyarországon, csaknem minden második település határában éktelenkedik egy-egy felhagyott, műszaki védelemmel el nem látott szilárdhulladék-lerakó. ---> Tovább... Mit is jelent a rekultiváció? Szükséges tisztázni a rekultiváció jelentését, hiszen viszonylag új fogalom. Az alapvetően emberi tevékenység által roncsolódott terület tájképbe történő visszaillesztését jelenti. ---> Tovább... A program részletes ismertetése A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009-ben pályázott a rekultivációs munkák előkészítésére, tervezésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program 7.2.3.0.-2007-0012 projektje keretében. ---> Tovább... Tudnivalók a projektgazdáról A projektgazda a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mely kötelezettséget vállalt a rekultivációs program kivitelezéséért, szem előtt tartva a legalapvetőbb környezetvédelmi célokat. ---> Tovább... A projektben résztvevő települések A települések listája: ---> Tovább... Az előkészítő szakaszban végzett tanulmányok A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a program előkészítő szakaszában felmérést készíttetett, mely azt szándékozott mérni, hogy a lakosság miként viszonyul hulladékgazdálkodási törekvéseihez, illetve a szemléletformáló információk mely csatornákon jutnak el leghatékonyabban hozzájuk. --->Tovább... Hírlevelek Hírlevelek a rekultivációs projekt kapcsán

Az előkészítő szakaszban végzett tanulmányok

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a program előkészítő szakaszában felmérést készíttetett, mely azt szándékozott mérni, hogy a lakosság miként viszonyul hulladékgazdálkodási törekvéseihez, illetve a szemléletformáló információk mely csatornákon jutnak el leghatékonyabban hozzájuk.

A mérést mintegy 500 fő megkérdezésével végezték, a válaszadók kiválasztása véletlenszerűen történt. Az adott válaszok rendkívül sokat elmond a lakosság környezetvédelmi törekvésekhez való viszonyulásáról.

 

Íme, néhány kérdés a kérdőív kérdései közül:

 

Hallott-e már a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási rendszerről és a rekultivációs programról, melynek során új korszerű hulladékkezelő létesítmények épülnek és a régi kommunális hulladéklerakó tartalmát biztonságosan ”becsomagolják-izolálják” s a természeti környezetet az eredeti állapotába állítják vissza?

31 %   □ nem

69%    □ írott sajtó

 

Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, honnan értesült?

(Több választ is bejelölhet.)

34 %   □ televízió

22%    □ írott sajtó

11%    □ munkahely, barátok, ismerősök

4%      □ rádió

4%      □ internet

3%      □ szórólap

2%      □ lakossági fórum

0 %     □ faliújság

0%      □ egyéb

 

Támogatja-e, hogy környezetében egy korszerű, az uniós környezetvédelmi előírásoknak megfelelő új kommunális hulladéklerakó és feldolgozó épüljön?

84%    □ igen

11%    □ nem tudom

5%      □ nem

 

Mely információ-forrásokat tartja leghitelesebbnek?

 (Több válasz is lehetséges.)

67%    □ helyi televíziók

67%    □ helyi írott sajtó

39%    □ országos televíziók

27%    □ szórólapok, információs anyagok

26%    □ országos írott sajtó

25%    □ internetes honlapok

19%     □ helyi rádiók

18%     □ országos rádiók

13%     □ családtagok, ismerősök

 

Fontos, hogy a lakosság, a civil szervezetek folyamatos és őszinte tájékoztatást kapjanak a hulladékgazdálkodási programról. Önnek a tájékoztatatás melyik formája felelne meg leginkább? (Több válasz is lehetséges.)

59%    □ helyi közérdekű, ingyenes újságokban

56%    □ megyei napilapban

54%    □ internetes honlapon

43%    □ tájékoztató filmek helyi televízióban

34%    □szórólapokon, a háztartásokba kézbesítve

30%    □ tájékoztató plakátok forgalmas helyeken

25%    □ lakossági fórumokon

17%     □ interjúk, műsorok a rádióban

11%     □ televíziós képújságból

9%      □ tájékoztató előadásokon

8%      □ tájékoztató filmek a megyei televízióban

7%      □ részletes szakmai kiadványokon

5%      □ ingyenes zöld telefonszámon

0%      □ egyéb

 

Gyűjtené-e otthonában szelektív módon a háztartási hulladékot, megfelelő gyakoriságú elszállítás esetén?

92%    □ igen

3%      □ nem

 

Amennyiben megfelelő komposztedényt biztosítanának, hajlandó lenne-e a szerves háztartási hulladék házi komposztálására?

63%    □ igen

29%    □ nem

Hírlevél