Főoldal Mi történik szeméthegyeinkkel? Magyarországon, csaknem minden második település határában éktelenkedik egy-egy felhagyott, műszaki védelemmel el nem látott szilárdhulladék-lerakó. ---> Tovább... Mit is jelent a rekultiváció? Szükséges tisztázni a rekultiváció jelentését, hiszen viszonylag új fogalom. Az alapvetően emberi tevékenység által roncsolódott terület tájképbe történő visszaillesztését jelenti. ---> Tovább... A program részletes ismertetése A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009-ben pályázott a rekultivációs munkák előkészítésére, tervezésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program 7.2.3.0.-2007-0012 projektje keretében. ---> Tovább... Tudnivalók a projektgazdáról A projektgazda a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mely kötelezettséget vállalt a rekultivációs program kivitelezéséért, szem előtt tartva a legalapvetőbb környezetvédelmi célokat. ---> Tovább... A projektben résztvevő települések A települések listája: ---> Tovább... Az előkészítő szakaszban végzett tanulmányok A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a program előkészítő szakaszában felmérést készíttetett, mely azt szándékozott mérni, hogy a lakosság miként viszonyul hulladékgazdálkodási törekvéseihez, illetve a szemléletformáló információk mely csatornákon jutnak el leghatékonyabban hozzájuk. --->Tovább... Hírlevelek Hírlevelek a rekultivációs projekt kapcsán

Köszöntjük weblapunkon!

Szita Károly

Tisztelt Látogatók!

A korábbi évtizedekben, vagy akár évszázadokban az ember gyakran alárendelte környezeti értékeit gazdasági törekvéseinek. Földünkön egyre kevesebb a tiszta, élhető környezet, s éppen ezért mára megkerülhetetlenné vált az olyan programok kidolgozása és végrehajtása, amelyek az eredeti, természetes állapot visszaállítását tűzik ki célul. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás azért alakult, hogy a 118 térségi település együttműködésével, mi is tegyünk szűkebb környezetünk megóvásáért. Az Európai Unió és a magyar állam támogatásával biztonságossá tesszük korábban létrehozott hulladéklerakóinkat, hogy a szennyező anyagok ne juthassanak be vízkészleteinkbe. A jelenlegi program keretében 28 lerakó rekultivációját végezzük el. A tervezés befejeződött, a kivitelezési munkák ez év októberében elkezdődtek. Terveink szerint két éven belül elkészül a közel 2,1 milliárd forintos beruházás-sorozat, melynek munkálatait e honlapon folyamatosan nyomon követhetik. Meggyőződésem, hogy programunk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy napról napra egy tisztább, egészségesebb, zöldebb élőhellyé váljon otthonunk!

Tisztelettel:

Szita Károly elnök

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

 

 

Kovács Katalin

Tisztelt Érdeklődők!

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - 118 tagönkormányzatával - 2005-ben azzal a céllal jött létre, hogy korszerű hulladékgazdálkodási rendszert alakítson ki, és hogy felszámolja a felhagyott települési, szilárd hulladéklerakókat. Mindehhez európai uniós és hazai támogatást kívántunk igénybe venni. Munkánkat 2011-ben siker koronázta, mindkét pályázatunk pozitív elbírálást nyert, zöld utat kapva a megvalósításhoz. Rekultivációs Programunk két alapvető célja, hogy egyrészt megszüntessük a hulladéklerakók szennyezőanyag-kibocsátását, másrészt hogy olyan biológiai életteret alakítsunk ki, melyet a természet vissza tud foglalni. Példaértékű önkormányzati összefogás eredményeképpen 2013-ban egy olyan, közel 2,1 milliárd Ft értékű beruházást zárhatunk le, melyről majd bátran kijelenthetjük: nagy lépést tettünk meg felszín alatti vizeink megóvása, így környezetünk védelme érdekében. Mint a programok operatív irányítója, ezennel köszönöm, hogy érdeklődnek beruházásaink iránt, egyben kérem Önöket, osszák meg velünk e honlapon gondolataikat, jobbító javaslataikat!

Tisztelettel:

Kovács Katalin társulás vezető

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

 

Hírlevél